Preek zondag 16 december 2012

ik kijk met vreugde naar uw goede orde

 

U zult ‘m zich nog wel herinneren, ondertaande tekst. Een radiospotje.

 

“Het geluid van religies klinkt steeds vaker en steeds luider. Humanisten geloven in de kracht van mensen. Voor nog geen € 4,50 per maand helpt u ook dát geluid vaker te laten horen. Zonder uw steun is het humanisme aan de goden overgeleverd. … Geloof in de kracht van mensen.”

Een aantal christenen ergerde zich eraan. Waarom? Voelden we ons als christen aangesproken? Wat hebben wij eigenlijk met religie? Gaat het in de bijbel wel om religie? Wat zegt Paulus daar over, als hij schrijft aan de christenen in Kolosse? We lezen Kolosse 2: 4 – 15.

Religie in Kolosse.

Ik Kolosse wemelde het van de geloofsstromingen. De stad kende vele religies met ieder de eigen regels, geheime rituelen, voorschriften, oude tradities en aanbiedingspraktijken.

Van de farizeeën is bekend dat ze talloze (er wordt gerept van wel 1600!) regels en regeltjes hadden voor het vieren van de sabbat. Die sabbat had twee doelen: de dag van rust (Gen. 2) en de dag van bevrijding (Deut. 5: 15). Maar met al de bijkomende regeltjes was er van blijdschap nog maar weinig sprake. Vermijden van zondigen tegen de regels was de boodschap. Bang om fouten te maken. Kramp. Godsdienst wordt dan religie. Waarin we regels aanhouden om het daarmee voor God goed te doen. Teerwijl het in het christelijk geloof juist gaat om het goede dat God doet.

Als we niet oppassen gaan we lijken op de oudste verloren zoon. Die altijd alles goed gedaan had. Maar die geen enkele blijdschap meer over had. Geloof leeft. Religie is dood.

Dwaalsporen. En het juiste spoor.

Paulus waarschuwt tegen dwaalsporen. Dit zeg ik opdat niemand u met spitsvondige praat omverpraat. Kijkt uit dat er niet iemand zal zijn die u meesleept door zijn filosofie en hol bedrog (vers 4 en 8a). Voordat je het in de gaten hebt ga je voor de bijl, zegt Paulus. Laat je je meeslepen in allerlei fraaie theorieën en verhalen over God. ‘Is het ook dat God gezegd heeft…..” Wil je God zien? Kijk dan naar Christus zegt Paulus omdat in hem heel de volheid van de Godheid lichamelijk woont (: 9). Jezus is – letterlijk! – God in levenden lijve.

Geen leegte, maar vervulling.

Alles goed en wel, maar hoe moet dat dan nu Jezus in de hemel is? Is er dan een leegte op de een of andere manier? Niks daarvan, zegt Paulus. Je hebt de volheid van Christus ontvangen (: 10). Christus woont in je. Er is geen leegte en geen afstand. Denk maar terug aan je doop. Daardoor ben je bij Christus gaan behoren. Onlosmakelijk. Hij vult elke leegte die er in je is.

Het gevaar van vandaag.

Ook in onze dagen zien we een eindeloze religieuze mix. Van Boeddha tot New Age. Van tarot kaarten tot mediums. Van horoscopen tot reiki sessies.

§ We filosoferen over de theorieën van Dan Brown in de Da Vinci code. We laven ons aan bijna-dood ervaringen. Waar en wat brengt ons dat?

§ We willen alles begrijpen. Het verstand gaat boven geloof. Alles moet verklaarbaar en aanvaardbaar zijn. We willen de hele waarheid snappen. Terwijl het veel belangrijker is om ons ermee te voeden.

§ We hechten aan tradities. Niet vieren van kerstmis, of juist wel. Idem met alcohol: wel of niet toegestaan. Psalmen zingen of juist Opwekkingsliederen. Geen ijsje eten op zondag.
Ach zegt Paulus: richt je o Christus (: 6 – 8). Hij is de norm van en voor alles. En dat
terwijl ge overvloeit van dankzegging (: 7). Dat is de waar het op aankomt. Blijheid en dankzegging van het geloof. Niet de regeltjes van religie en traditie. Zijn wij nog werkelijk blij?

De weg van Christus.

Paulus wil dat de christenen in Kolosse een sterk geloof ontwikkelen. Als je iets doet, doe dat dan om dichter bij Christus te komen. Maak geen regeltjes die anderen uitsluiten. Omdat regeltjes met zoveel woorden tegen de ander zeggen ‘jij doet het niet goed.’ Regels sluiten gemakkelijk anderen buiten. Religie verdeelt mensen.

Geloof daarentegen verbroedert. Geloof nodigt uit. Zoals Filippus tegen Nathanaël zegt: ‘Kom en zie!’ Geloven is niet verdelen, maar samen delen.

en de stevigheid van uw geloof in Christus.

Kol. 2: 5b

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *