Preek zondag 10 mei 2015

Christus heeft ons vrijgekocht 
uit de vloek der Wet 


door voor ons een vloek te worden,

 

Het grootste voorrecht dat een christen geniet is de verlossing. En de grootste verlossing is de bevrijding van de zonde. Het feit dat Christus – Gods Zoon zelf – de straf voor alle zonde van de mensheid wilde dragen gaat ons bevattingsvermogen mijlen te boven. De woorden zijn even vertrouwd als onbegrijpelijk. God die troonsafstand doet en het lijden verkiest tot de dood erop volgt? Ongelooflijk, en aanbiddelijk.

 

Diezelfde God wil ook in onze alledaagse omstandigheden en beslommeringen bij ons zijn. En ons terzijde staan. Hij heeft zijn Geest gestuurd om ons bij te staan. In psalm 107 zien we daar een viertal situaties van waarin wij kunnen verzeilen. En waarin God ons de weg naar hemzelf wijst.

 

De psalm begint met een oproep aan de lezers / hoorders om God te prijzen. Gods eindeloze goedheid en eeuwige vriendschap wordt als statement uitgeroepen. En waarom? Omdat God zijn volk heeft verlost. Omdat Zijn zorg voor het volk er altijd was en is.

 

En dan volgen er vier situaties waarin de gelovige Israëliet in de problemen kon geraken. In onze tijd herkennen we die situaties – die heel menselijk zijn – maar al te goed.

 

In vers 4 – 9 gaat het over iemand die de weg in zijn leven kwijt is. Die de greep op de realiteit verloren is en gesloten deuren vindt waar hij ook de oplossing voor zijn ellende zoekt. Die zich gevangen weet en compleet alleen. Terwijl er niemand is die de deur van zijn cachot open doet.

Dat kan ook ons gebeuren. Elk zicht op een oplossing is verdwenen. En dan zegt de psalm (:6) Zij schreeuwden toen het hun benauwd was tot de Ene; aan al wat hen benarde 
heeft hij hen ontrukt. En dan geeft God wat ze nodig hebben. En in reactie danken ze God voor de verlossing uit de ellende van dat moment.

 

In vers 10 – 16 komt iemand aan de orde die het beter weet dan God. Het probleem hier is de menselijke trots. De weg van God keuren we af: er zijn betere alternatieven. God zet dan de persoon onderdruk, opdat hij zijn ongelijk inziet. God geeft moeite in hun hart. Want zelfs als we de deuren van ons hart barricaderen is God bij machte ons tot inkeer te brengen en ‘grendels van ijzer te verbreken en hun boeien scheurde hij los.’ Ook hier is de reactie er een van dankbaarheid (: 15) Dat zij danken de Ene 
om zijn vriendschap, om zijn wonderen 
aan Adams zonen;

 

Vers 17 – 22 gaat over iemand die willens en wetens zondigt. Iemand die bijvoorbeeld verslaafd is aan de goedkeuring van anderen, porno, misdaadfilms, alcohol, nicotine, succes.
Maar je komt nooit buiten Gods liefde te staan. God redeneert nooit van ‘eigen schuld, dikke bult.’ God is er altijd voor je. Als je God van je ellende vertelt zegt de psalm (:20) hij zond zijn woord uit en genas hen, deed aan de groeve 
hun leven ontkomen. En ook hier volg de oproep om God te bedanken. Aangevuld nog met (: 22) dat zij offeren offers van dank, vertellen zijn daden met jubel! Laat de mensen om je heen weten wat er is gebeurd en vertel wat God gedaan heeft!

 

Vers 23 – 32 geeft een situatie aan waarin iemand heel goed weet wie God is, ook Gods grootheid beseft maar desondanks worden de dagelijkse omstandigheden hem teveel. Ze sleuren hem naar beneden. Soms zitten we vast aan een gebondenheid waardoor we de vrijheid in Christus en zijn genade niet kunnen ervaren. Als we gaan nadenken over de bonden in ons leven, dan zullen we in heel veel gevallen ontdekken dat aan de wieg van onze gebondenheden woorden staan die als een vloek ons leven zijn binnengekomen, waardoor we klein worden gehouden, angstig, onvrij. Woorden als ‘ je bent een zondaar en ligt onder het oordeel’ kunnen een mens voor het leven beschadigen en alle vreugde wegnemen. En toch zegt de psalm (: 28) Zij schreeuwden in hun nood tot de Ene; uit al wat hen benarde 
heeft hij hen uitgeleid; En God voert hen (:30) naar een haven die hun beviel!

 

Ons overkomt zoiets niet? Vergeet dat maar. Stormen komen en altijd weer. Ons is immers geen kalme levensreis beloofd. Maar (: 43) Wie wijs is, zal deze dingen bewaren, zal begrijpen 
de bewijzen van vriendschap van de Ene!

 

waar de Geest des Heren is, is vrijheid