Preek zondag 2 mei 2010

Laat uw vriendelijkheid bekend worden aan alle mensen.

Fil. 4: 5

Er zijn van die personen die figureren in een klein hoekje van de bijbel. Hun naam wordt slechts een enkele keer genoemd. Toch kan er uit die enkele vermelding een bijzonder beeld oprijzen.

Dat geldt bijvoorbeeld voor Epafras. Zijn naam komt voor in Kol. 1: 7; 4: 12 ev; Flm : 23; Die naam wordt voor dezelfde gehouden als Epafroditus uit Flp 2: 25; 4: 18.

De naam Epafras betekent ‘vriendelijk.’ Opmerkelijke en ook heel christelijke naamgeving door zijn ouders! Vriendelijkheid is namelijk een christelijke deugd. De manier waarop de Heer Jezus mensen benadert en met hen spreekt is vriendelijk. Christenen worden opgeroepen als vriendelijk bekend te zijn in hun omgeving. En Epafras gedroeg zich kennelijk conform zijn naamstelling, blijkens de manier waarop Paulus over hem schrijft in Kolossenzen 1: 6, 8: – zoals ge hebt geleerd van Epafras, onze geliefde mede-dienstknecht, die voor u een trouw diaken van de Christus is en ons ook uw liefde in geestkracht heeft duidelijk gemaakt. Verderop in Kol. 4: 12, 13 wordt over Epafras nog gezegd: U groet Epafras, uit uw midden, een dienstknecht van Christus Jezus die altijd in de gebeden
voor u vecht dat ge stand moogt houden, volmaakt en vervuld van alles wat God wil.

Want ik kan voor hem getuigen dat hij veel moeite doet voor u en wie in Laodicea en Hierapolis zijn.

Over deze Epafras vallen vier dingen op.

1. Hij wordt ‘onze geliefde mede-dienstknecht’ genoemd. Paulus hield kennelijk van Epafras. Liefhebben begint niet bij onszelf. Hierin bestaat de liefde: niet dat wij God hebben liefgehad maar dat hij óns heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft
als zoenoffer voor onze zonden.
Liefde begint bij God. En het is God die ons leert om lief te hebben. Hem. En niet minder elkaar. Tussen Paulus en Epafras bestond een sterke band van liefde.

2. een trouw diaken van de Christus. In het woord ‘trouw’ zitten een aantal betekenissen opgesloten. Trouw duidt op het zich houden aan een gedane belofte. Trouw ook ziet op het je houden aan een gemaakte afspraak. Denk aan de gelijkenis waarin de heer zegt: ‘getrouwe dienstknecht, ga in tot de vreugde van je Heer!’ En trouw weerspiegelt een nauwe relatie. Zoals die in een huwelijk ( vandaar het woord ‘trouwen’). Epafras spande zich trouw in voor de gemeente in Kolosse en ook voor de gemeente in Laodicea en Hierapolis

3. die altijd in de gebeden voor u vecht

Een bloemkooloor is de benaming voor een oor dat door beschadiging van het kraakbeen het uiterlijk van een bloemkool heeft gekregen. Deze beschadigingen ontstaan veelal als een oor klem komt te zitten en verwrongen wordt. Hierdoor ontstaan bloedingen in het kraakbeen. Als deze kraakbeenbloedingen worden opgeruimd door het lichaam verdwijnt het kraakbeen ook, waardoor het oor verschrompelt.

Fanatieke beoefenaars van de worstelsport herken je nogal eens aan hun bloemkooloren. Epafras was niet iemand die plichtmatig zijn gebedjes opzegde en dan weer overging tot de orde van de dag. Hij worstelde in de gebeden. Hij sprak God aan en liet dan niet los. Hij maakte zich één met de vragen en zorgen die op zijn weg kwamen. Bidden met zo’n volle inzet is belangrijker dan we beseffen!

4. dat hij veel moeite doet voor u. Epafras was begaan met het wel en wee van de gemeenten in de buurt. Zocht ze op. Maakte zich hun zorgen tot de zijne. Zette zich voor hen in.

Samenvattend: Epafras, weinig is over hem geschreven. Maar op dat weinige kunnen we wel jaloers zijn. Wat een positivisme, wat een inzet spreekt uit de teksten over hem. Moge Epafras ons vriendelijkheid en inzet leren!

“Vriendelijkheid is een gedicht dat iedereen begrijpt.”

Georges van Acker