Preek 28-2-2010

Hij zal zo mij verheerlijken…

Eigenlijk weten we niet zo heel veel af van de Heilige Geest. Wie hij is. Wat hij doet. Hoe we hem ervaren.

De Heilige Geest is een Persoon. Samen met God de Vader en God de Zoon vormt de Heilige Geest de Heilige Drie-eenheid. Jezus voorspelde in het evangelie volgens Johannes (14:16,17) dat de Heilige Geest over zijn volgelingen zou komen nadat Hijzelf vertrokken was.

en ik zal de Vader erom bidden en hij zal u een ándere gids-en-helper geven om bij u te zijn tot in eeuwigheid:

de Geest, de waarachtige, welke de wereld niet kán opnemen omdat ze hem niet aanschouwt
en niet kent; gij kent hem omdat hij bij u verblijf houdt en ín u zijn zal;

Een illustratie van de Heilige Geest, wie hij is en wat hij doet, lezen we in Genesis 24. Het is de geschiedenis van Eliëzer. Knecht van Abraham, die erop uitgestuurd wordt om voor Abrahams zoon Izaäk een bruid te vinden.

De typologische uitleg start met Abraham die zijn zoon moet offeren (Gen. 22). Onmiskenbaar een beeld van God die zijn Zoon offert op Golgotha. Een hoofdstuk later overlijdt Abrahams vrouw Sara. Sara staat voor het volk Israël. Het volk dat – tijdelijk – ter zijde gezet wordt. In hoofdstuk 24 zoekt God een nieuwe bruid: de gemeente. En het is de Heilige Geest die de bruid zoekt en vindt.

De knecht Eliëzer heeft een taak. Hij heeft van Abraham kostbaarheden meegekregen die weerspiegelen wie Abraham is. Hoe rijk hij is.

Zo heeft de Heilige Geest al Gods heerlijkheid bij zich om die aan ons te laten zien. Aan ons, de bruid van Christus. Het meisje is zeer goed om te zien, zegt Gen. 24:16. Er gaat Christus niks boven zijn bruid.

Eliëzer is zo vol van zijn zending en van zijn opdracht, dat hij eerst wil vertellen over zijn zending, alvorens aan tafel te gaan (: 33 e.v.).

Zo is ook de Heilige Geest vol van Gods heerlijkheid. Daarvan wil hij ons alles laten zien. Die heerlijkheid gaat hem boven alles.

En al die heerlijkheden worden aan de bruid gegeven (: 53). Alles wat Abraham had meegegeven geeft Eliëzer aan Rebekka. En alle schoonheid die God in zijn Zoon ziet wil hij door de Heilige Geest ook aan ons laten zien.

Waar zal Rebekka het meest nieuwsgierig naar geweest zijn? Dat kan maar een persoon geweest zijn: naar Izaäk natuurlijk! Haar toekomstige echtgenoot.

Zo ook wij toch: wij willen als eerste en als belangrijkste de Heer Jezus leren kennen in al zijn overweldigende eigenschappen. In zijn liefde, macht nederigheid, grootheid.

De heilige Geest wil niks liever dan ons al de voortreffelijkheden van de Heer Jezus laten zien. En daartoe – met dat doel – woont de Heilige Geest in de christelijke gemeente en in elke christen individueel.

In de woorden van Johannes 16 : 13 – 15:

maar wanneer hij komt, de Geest, de waarachtige, zal hij u leiden naar de volle waarheid;
want hij zal niet spreken vanuit zichzelf, nee, hij zal uitspreken wat hij hóórt en wat komen gaat zal hij u verkondigen.

Hij zal zo mij verheerlijken, want wat hij van mij zal meenemen is wat hij u zal verkondigen.

Al wat de Vader heeft is van mij; daarom zei ik dat hij van mij meeneemt wat hij u zal verkondigen.

Laten we ons door de Heilige Geest enthousiast laten maken over de Heer Jezus!

…dat hij van mij meeneemt wat hij u zal verkondigen.


Een paar links rond hetzelfde onderwerp:

De heilige geest en mijn leven:

http://www.eo.nl/thema/christelijkgeloof/heilige_geest/page/-/home.esp

Twintig basisvragen over de Heilige Geest:
http://www.vergadering.nu/leesmap20030607visie20xhgwjo.htm

Een opname van “Come Holy Ghost, o Saviour, come” van Orlando Gibbons (1583 – 1625).

http://www.youtube.com/watch?v=Mez4h8qnf6E