Preek 24-1-2010

De verantwoordelijkheid van een moeder

1 Sam 1
In dit hoofdstuk wordt de geboorte van Samuël beschreven en welke gelofte Hanna doet aan God om haar zoon terug te schenken aan God

Exodus 2
In dit hoofdstuk wordt de geboorte van Mozes beschreven en hoe hij de eerste paar jaar gezoogd wordt door zijn moeder.

In beide verhalen speelt een vrouw/moeder de hoofdrol. Zowel Hanna als de moeder van Mozes hebben een belangrijk aandeel in de eerste jaren van hun zoon. In deze gevallen, maar ook in alle andere gevallen heeft de moeder de meeste verantwoording over haar kinderen. Een kind wordt je gegeven en die heb je vervolgens een paar jaar in huis. Daarna gaan ze de wereld in en deze wereld is nu een puinhoop en vol zonde. Zelfs van de christelijke wereld kunnen we niet altijd blij worden.
Mozes en Samuël woonden de eerste paar jaar bij hun moeder waarna ze beiden de wereld in kwamen. Mozes kwam onder de hoede van de farao en Samuël kwam in de tempel terecht. Beide mannen zijn grote mannen voor God geworden en hebben een grote betekenis gehad. Dit komt omdat ze de eerste paar jaar onder de verantwoording van de moeder stonden. Want hoe komt een kind tot God? Dit komt door twee dingen: door Gods grote genade en door de ouders, die het geloof en de liefde van God moeten laten zien in hun leven. Zo hebben zij een grote invloed op het verdere (geloofs)leven van hun kinderen.

In het Nieuwe Testament wordt ook een positief christelijk gezin beschreven.

Lucas 1
Zacharias en Elisabet krijgen te horen dat ze een zoon mogen ontvangen en dat deze Johannes zal heten en een groot man zal worden in de ogen van de Heer.

Lucas 1:5-6
5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6 Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden.

Het is mooi om te zien dat zowel Zacharias als Elisabet vrome mensen waren en zich hielden aan de wetten van de Heer. Wat een getuigenis! Ook naar Johannes toe. Ook hieruit blijkt welke invloed ouders kunnen hebben op hun kind.

Iedereen die kinderen heeft zal ze eens moeten loslaten. Naar de basisschool, naar de middelbare school, voor een nieuwe baan, met een nieuwe partner. Allen zullen de wereld in gaan, een wereld vol met zonde. Wat maakt voor ons dan het verschil? God maakt dit verschil! Hij houdt alles in Zijn hand en houdt dit ook echt vast. Hij heeft ons gered ten koste van een grote prijs. We kunnen bang zijn voor de zondige wereld, maar gelukkig mogen we weten dat Hij van ons houdt, ons vast houdt en de duivel verslagen heeft.

Laten we ons leven leiden naar Gods liefde en laat dat zien aan de kinderen en aan de wereld om ons heen. Maar besef bovenal dat Hij van ons houdt!