Preek 15-11-2009

Werk in Uitvoering

 

Alleen zijn is niet wat een mens tot mens maakt. Kinderen zoeken speelkameraadjes. Als volwassenen gaan we relaties aan. In het zakelijke vlak. Liefdesrelaties. We beoefenen onze hobby’s in groepsverband. Wij mensen zijn geschapen om te leven in relatie. We hebben een partner nodig. Een maatje. Om verdriet en vreugde mee te delen. Om mens te zijn.

 

Dat geldt zeer zeker ook voor het geloofsleven. Ook daar geldt dat we – alleen staand – verpieteren. Paulus schrijft daarover aan de gemeente in Philippi, in hoofdstuk1:

 

3 Ik zeg dank aan mijn God bij elke herinnering aan u,

4 altijd in al mijn gebed voor u allen als ik met vreugde het gebed doe,-
5 om uw aandeel in de evangelieverkondiging, vanaf de eerste dag tot nu toe,

6 juist hiervan overtuigd dat hij die een goed werk in u begonnen is, het zal voltooien, tot op de dag van Christus Jezus.

7 Zoals het voor mij recht is zo over u allen te denken, omdat ik van u in het hart houd dat ge én in mijn boeien én in de verdediging en bekrachtiging van de evangelieverkondiging allen mijn deelgenoten zijt in de genade.

8 Want God is mijn getuige hoe ik naar u allen verlang met de innigheid van Christus Jezus.

 

Paulus is ongegeneerd blij met de christenen in Philippi: “bij elke herinnering aan u” zo laat hij hen zonder enige terughoudendheid weten. En wat is de reden? “Om uw aandeel in de evangelieverkondiging…” Paulus deed met vreugde zijn gebed voor hen, omdat ze hem steunden in de evangelieverkondiging.

Waren deze christenen beter dan anderen die Paulus kende? Vast niet. En even vast had Paulus bepaalde zaken graag anders willen zien bij hen. Maar Paulus is zielsblij met hen omdat ze trouw zijn aan hun roeping. En omdat God in en door hun arbeid voor Hem bezig is hen verder te doen groeien tot volmaaktheid. Want “hij die een goed werk in u begonnen is, zal het voltooien, tot op de dag van Christus Jezus.”

 

Werk in uitvoering heet zoiets. En dat zijn wij allemaal.

In de USA kwamen een stel zwervers tot geloof. Ze hadden nooit een kerk van binnen gezien, en wisten absoluut niet hoe zich daar te kleden of te gedragen. Bovendien worstelden velen van hen nog met hun verslavingen. En waren soms een verleiding voor jonge gelovigen. Hoe te handelen?

Gelukkig zag de leiding van de kerk hen als werk in uitvoering. En waren ze met alle gebreken geweldig welkom. Werk in uitvoering. Met alle stekelige en gevaarlijke kanten daarvan.

 

God zal de volmaaktheid tot stand brengen, op de dag van Christus Jezus. (Zie Ef. 1: 13, 14). Bij onze redding zijn we verzegeld met de Heilige Geest. En dat is de absolute garantie dat het goed met ons afloopt: God zal ons volmáken.

 

In vers 7 laat Paulus weten hoe blij hij is dat de christenen in Philippi altijd voor hem baden: of hij nou in de gevangenis zat of daarbuiten zich als christen moest verantwoorden. Er werd voor hem gebeden. Dat was de machinekamer waar Paulus’ energie vandaan kwam om in zijn dienst voor God te volharden. Hij wist dat velen achter hem stonden. Niet eenzaam ging hij op de vijand aan. En de christenen in Philippi streefden er niet in eerste instantie naar dat ze het gezellig hadden. Dat het voor hen veilig en rustig was. Ze keken meer naar buiten dan naar binnen. En wisten dat ze met Paulus hadden te worstelen in de dienst aan het evangelie. Ze wilden leven als ware volgelingen van Christus, en daarom waren ze zo’n geweldige steun voor Paulus. Daarom waren ze zijn partners.

 

Wat kunnen wij doen voor onze frontsoldaten? Steunen wij onze zendelingen? Weten die dat ook, als bemoediging? Zijn wij zonder reserve dankbaar voor onze medegelovigen, in welke kerk of kring ze ook vertoeven? Of spreken we liever over hun gebreken? Over wat ze “verkeerd zien?”

En verlangen we naar hen zoals Paulus dat deed Normal 0 met de innigheid van Christus Jezus.”

 

Want God is mijn getuige hoe ik naar u allen verlang met de innigheid van Christus Jezus.

 

 

 

Building a Wall

 

Building a wall to surround you,
Gathering all your treasures around you,
Living a life apart.

Not having anyone near you;
Building a wall and making them fear you,
Saying you have no heart.

You’re a fool if you think you can live
Your life without sharing sunshine and gladness;
If you think you can live without love,
You’re building a wall of sorrow and madness.

You’re building a wall to surround yourself;
You’re just building a wall to protect yourself;
You’re just building a wall to defend yourself,
But you’re building a wall that will break your heart.

 

Ron Goodwin