Preek zondag 6 mei 2012

0 false 21 18 pt 18 pt 0 0 false false false

Op Uwe morgen zult Ge ons halen.

We ontstijgen aan dit aards bestaan,

 

 

In de Openbaring krijgt Johannes de opdracht aan zeven gemeenten in Klein-Azië een brief te schrijven. Johannes geeft schetst daarin een vergezicht van de komende kerkgeschiedenis.

· Efeze heeft tot omstreeks het jaar 100 na Christus bestaan.

· Smyrna is de gemeente in de periode van vervolging.

· Pergamon wordt geplaatst rond 300-600 na Christus.

· Thyatira beslaat de periode vanaf omstreeks het jaar 600 na Christus tot aan de Reformatie.

· Sardes ziet op de periode vanaf de Reformatie (1517) tot omstreeks 1750.

· Filadelfia ontstond omstreeks het jaar 1750 en bestaat voort tot aan de Opname van de gemeente.

· Laodicea is de laatste gemeente tot aan het moment van de Opname van de gemeente.

 

Efeze typeert de gemeente die op de Pinksterdag ontstond. Daarna volgde Smyrna. Die gemeente nam van Efeze bepaalde kenmerken over, maar voegde daar ook zelf weer eigen zaken aan toe. En zo ging dat door de kerkgeschiedenis heen door.

 

We kijken vandaag naar de beide laatstgenoemde gemeenten: Filadelfia en Laodicea.

 

Tegen Filadelfia wordt gezegd (Op. 3: 8; 10): Ik ken je werken,- zie, ik heb voor je aanschijn een geopende deur gegeven, die niemand sluiten kan: je hebt kleine kracht en je hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend; … …………, omdat je het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ook ik je bewaren in het uur van de beproeving dat gaat komen over heel de bewoonde wereld,

Opmerkelijk is de vermelding van de geopende deur. Het is het tijdperk waarin de wereldwijde evangelisatie een grote vlucht nam. Grote namen zijn Hudson Taylor (“China Inland Mission”) en van recenter datum Billy Graham.

Daarnaast klinken de troostvolle woorden over de bewaring in het uur van de verzoeking als beloning vanwege het feit dat het woord van mijn volharding is bewaard. Bewaren ook wij dat woord werkelijk?

Daarna volgt Laodicea. Het woord betekent volksregering. Niet langer is de Bijbel als geopenbaarde waarheid de norm. Gods woord wordt vervangen door menselijk inzicht. De norm wordt wat wij christenen er met z’n allen gemiddeld van vinden. De meeste stemmen gelden. En Christus staat buiten en klopt aan de deur.

Vanuit Filadelfia lopen er lijnen naar Laodicea. Maar de Heer zal degenen die overwinnen bewaren voor de grote verdrukking, straks, als de wereldkerk van Laodicea de norm zal worden. De belofte aan Filadelfia gedaan blijft van kracht, tot aan de opname van de gemeente.

en gaan – uw hoge vensters stralen –

recht op uw open huisdeur aan.

Willem de Mérode