Preek zondag 17 november 2019

In ieder mens is er een oneindige afgrond

Wanneer ik zoek naar woorden

Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind,
dan weet ik: Heer, Gij hoorde één stem: uw eigen kind.
Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed;
mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt Gij goed.

Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed,
niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in stil verzet,
dan roep ik mij te binnen uw stem, o Christus – Gij,
Gij zult eens overwinnen de tegenstem in mij.

Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft,
maar zich niet uit laat leggen en zich niet open geeft,
dan ben ik al gevonden voordat ik U niet vind;
dan bidt met duizend monden de Geest, vol vuur en wind.

Wanneer ik zoek naar woorden is uw Woord mij genoeg;
dat Woord, dat wij eens hoorden, dat Woord, dat mij al droeg,
dat zal mij blijven dragen – mij maakt geen stilte bang;
slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang.

André F. Troost

Joh. 15, 15 – 21:

15

als ge mij liefhebt zult ge mijn geboden bewaren; 

16

en ík zal de Vader erom bidden en hij zal u een ándere troosttoeroeper geven om bij u te zijn tot in de eeuwigheid: 

17

de geestesadem van de waarachtigheid, welke de wereld niet bij machte is op te nemen omdat ze die niet aanschouwt en niet kent; gíj kent hem omdat hij bij u verblijf houdt en ín u zijn zal; 

18

 ik laat u niet als wezen achter, ik kom naar u toe;

19        

nog een korte tijd en de wereld aanschouwt mij niet meer, maar gíj aanschouwt mij omdat ík leef, en gíj zult leven; 

20        

op die dag zult gíj erkennen dat ík één ben met mijn Vader en gíj één met mij en ík ook met u!-

21        

wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij liefheeft; maar wie mij liefheeft, hem zal mijn Vader liefhebben en ook ík zal hem liefhebben en mijzelf aan hem openbaren!

die men alleen met God kan vullen

Blaise Pascal (1623 – 1662)