Preek zondag 10 juli 2011

 

eng is de poort en versmald de weg

De bijbel waarschuwt ons christene op veel plaatsen en op vele manieren date er aan ons christen-zijn consequenties zijn verbonden. Er hoort een levensstijl bij. Er hoort een moreel besef bij. En de bijbel spreekt daar soms verbazend openhartig over. Bijvoorbeeld in Spreuken 5. Wie zo een hoofdstuk leest als christen, moet zich openstellen voor de waarschuwingen. Je kunt het niet lezen alsof het alleen voor een ander geldt. Of in het algemeen. De waarschuwingen betreffen ons mannen persoonlijk. De beelden die de schrijver gebruikt zijn even dichterlijk als beeldend.

Over de vreemde vrouw zegt de schrijver:

honingzeem druipt van de lippen van een vreemde vrouw,- en gladder dan olie is haar gehemelte, maar op het laatst is zij bitter als alsem,- scherp als een tweesnijdend zwaard;

haar voeten dalen neer naar de dood,- ter helle koersen haar schreden; het pad ten leven zou zij anders inslaan,- maar verdoold zijn haar voetsporen, en zij weet het niet!-

Maar over de eigen geliefde:

verheug je over de vrouw van je jeugd, een hinde met liefhebbers, een gems vol gratie, wier tepels je zullen laven te allen tijde; in haar liefde kun je voortdurend ronddwalen;

De les is duidelijk. De vrije seksuele moraal past niet bij een christen. God veroordeelt dat zonder meer. Anders raak je vast in de banden van de dood.

Het gaat om de weg die we kiezen. De weg van de vreemde vrouw ’koerst ter helle.’ En God ziet dat(:21) want recht voor de ogen van de Ene liggen de wegen van een ieder,- of hij al zijn sporen effen houdt;

We kennen de weg die we gaan moeten wel degelijk. In Johannes 14 (1 – 7) staat het prachtig: Jezus zegt tot hem: ikzelf ben de weg, en de waarheid en het leven; Christus zelf is DE weg. Hij troost zijn discipelen met die woorden, als ze zich zorgen maken. En hij kondigt de komst van de Heilige Geest aan, als Trooster en steun op aarde na Zijn hemelvaart.

Van Abraham wordt gezegd (Gen. 18 : 18 – 19): dat hij zijn zonen en hun nakomelingen zal instrueren zodat ze zullen waken over de weg van de Ene door gerechtigheid te doen en recht: En dat geldt niet minder voor ons. God had voor Abraham geen geheimen. Overlegde alles met zijn dienstknecht. En Abraham mocht ook alles terugzeggen. Afdingen bijna, waar het ging om het mogelijke aantal rechtvaardigen in Sodom. God doet daar niet moeilijk over. God komt niet met verwijten.

Wij denken nog wel eens dat al de ge- en verbodsborden bij wegwerkzaamheden er zijn om ons te plagen en te irriteren. Bij de A9 moet je je negen kilometer lang aan de 70 kilometer per uur houden. En dat valt soms niet mee.

Toch is het voor onze eigen veiligheid. Al menen we nogal eens dat al die geboden vooral zinnig zijn voor de ander. Die maakt mogelijk brokken. Wij niet natuurlijk: wij zijn voortreffelijke chauffeurs per slot van rekening!

Zo zijn ook de aanwijzingen van de bijbel voor onze eigen persoonlijke veiligheid geschreven. God werkt aan onze veiligheid. En wij doen wijs zijn aanwijzingen serieus te nemen en gehoorzaam op te volgen. Ons ten goede.

die leidt naar het leven,