Preek zondag 20 oktober 2019

 

Het streven van het vlees is: dood,

 

We lezen Gen. 1, 26a Dan zegt God: maken wij een mensheid in ons beeld en als onze gelijkenis,– Waar gaat het om in deze tekst? Wordt bedoeld dat we fysiek lijken op God? Of dat we denken als Hij? Of misschien doen als Hij?

 

De Hebreeuwse grondtekst heeft als duiding dat het hier gaat om het doen vormen van de mens. En dat doen heeft dan aspecten van een voortdurende activiteit van God. God die (Rom. 8,29) wie hij tevoren heeft willen kennen hij ook tevoren heeft bestemd tot mede-gestalten van het beeld van zijn zoon,

 

Gods scheppingswerk, met als hoogtepunt de mens, gaat zo bezien ook nu in 2019 nog voort. Wij zijn werk-in-uitvoering. Gods Geest woont in ons. En Gods Geest brengt ons Gods gedachten bij voortduring te binnen. Vergelijk de Geest het met een energiecentrale die in ons binnenste zit. De keus is aan ons. We kunnen die energiecentrale z’n werk laten doen en ons erdoor laten bekrachtigen. Of de Geest uitblussen (1 Thess. 5,19). God zelf ontsteekt het geestelijke vuur in ons leven, maar wij hebben de verantwoordelijkheid om dat vuur brandende te houden. Om de vruchten van de Geest werkelijk tot volle groei te laten komen.

 

De vruchten van de Geest (Gal. 5,22): liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing

 

Liefde. God vormt ons in zijn liefde. Die liefde moeten wij beantwoorden in zijn richting en aan onze medemens betonen.

 

Vreugde. Vreugde is iets zichtbaars. Vreugde doet je stralen. Vreugde werkt beslist aanstekelijk in onze directe omgeving. We moeten laten zien hoe gelukkig we zijn met de manier waarop God ons nog steeds vormt.

 

Vrede. Vandaag der dag heeft de wereld aan niks meer behoefte dan aan vrede! Ps. 34,15b Zoek naar vrede, jaag die na! Joh. 14, 27a Vréde laat ik u na, míjn vrede is het die ik u geef,

 

Lankmoedigheid. Het is een goed ding om ergens echt tijd voor te nemen. Ps. 86,15: Gij, Heer, zijt een God van ontferming en genade, lankmoedig, groot in vriendschap en trouw!

 

Vriendelijkheid. 2 Tim. 2,14 Breng deze dingen in gedachtenis, en betuig voor het aanschijn van God dat men geen woordenstrijd moet voeren Kol. 3,12 Trekt dan aan, ……, een barmhartig innerlijk, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld,

 

Goedheid. God is de goedheid in Persoon. Ps. 23,6 Mij achtervolgen slechts goedheid en vriendschap, al de dagen van mijn leven;

 

Geloof. Hebr. 11,1 Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt, is het bewijs van gebeurtenissen die niet waarneembaar zijn. Het hele hoofdstuk 11 van Hebreeën staat vol met voorbeelden van mensen die zich door God lieten vormen.

 

Zachtmoedigheid. Matth. 5,5; Ps. 37,11 zalig de zachtmoedigen, omdat zij de aarde zullen beërven Een zachtmoedig mens staat niet op zijn strepen, maar is bereid de minste te zijn.

 

Zelfbeheersing. 2 Petr. 1,5-7  En juist daarom moet ge alle inzet inbrengen en aan uw geloof de deugd toevoegen, aan de deugd de Godskennis, aan de Godskennis de zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing de volharding, aan de volharding de vroomheid, aan de vroomheid de broeder-en-zusterliefde, aan de broeder-en-zusterliefde de liefde. In ons dagelijks leven is het van belang om liever even tot tien te tellen dat iemand direct z’n vet te geven. We kunnen beter eerst even met God in gesprek gaan dan direct maar te ventileren wat er in ons opborrelt.

 

het streven van de Geest is leven en vrede.

Rom. 8: 6b