Preek zondag 1 september 2019

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.

 

Christen zijn betekent leven in gemeenschap. Johannes stelt dat meteen aan de orde in de eerste vier verzen van zijn eerste brief: …..onze gemeenschap is met de Vader en met zijn zoon Jezus Christus; De grote Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer heeft daar een prachtig boekje over geschreven getiteld “Leven met elkander.” Hij verwoordt het kernachtig: Christelijke broederschap is niet een ideaal, dat wij moeten verwerkelijken, maar een door God in Christus geschapen werkelijkheid, waaraan wij mogen deelhebben. Hoe duidelijker wij de grond en de kracht en de belofte van al onze gemeenschap alleen in Jezus Christus leren zien, des te rustiger leren wij over onze gemeenschap denken en voor haar bidden en hopen.“

 

We zien in elkaar dus iets van onze Redder, van Christus. Voor onze kinderen weerspiegelen we iets van Christus. En toch valt het in de weerbarstige werkelijkheid wel eens tegen. Elke christelijke gemeenschap kent wel droefheid en pijn; het onderstaande Ierse liedje zegt dat helder:

 

To live above with the saints  we love,
Ah,  that is the purest glory; 
To live below with the saints  we know,
Ah,  that is another story.

 

Wat is christelijke gemeenschap eigenlijk? In de USA wordt dan al snel aan het gezamenlijk nuttigen van een maaltijd gedacht. En hoewel daar niets mis mee is, is de christelijke gemeenschap toch veelomvattender dan dat. Bedenk eens wie Johannes was die bovengenoemde brief schreef. Een Jood, met ongetwijfeld nog Joodse gewoonten en gebruiken. En die schrijft aan christenen in Klein Azië. Heidenen van oorsprong, met compleet andere gewoonten dan Joden uit Israël. En hij schrijft over gemeenschap!

 

De christelijke gemeenschap waarover Johannes schrijft vindt zijn basis in Jezus Christus alleen. In de levende Persoon die Hij voor ons is. Het gaat hier niet om een morele of ethische code, maar om de levende Christus. Johannes zag Christus, wandelend in het midden van de kandelaren (Op. 1: 13). De Heer is te midden van de zeven gemeenten die Johannes verder beschrijft. De Heer is bij zijn gemeente. En hoe meer we daarop letten, hoe meer we het ook met elkaar zullen weten uit te houden.

 

Er zijn in het Nieuwe Testament een aantal voorbeelden van wrijvingen die tot uiteengaande paden leiden.

In Handelingen 15: 39, 40 gaan Paulus en Barnabas uit elkaar. Sterke karakters die moeilijk door één deur kunnen. In Galaten 2: 11 is Paulus het diepgaand oneens met Petrus. En in 2 Cor. 2: 4 schrijft Paulus vanuit grote bedruktheid en beklemming van hart schreef ik u toen, onder vele tranen.

 

Drie passagen in de Bijbel waaruit grote moeite blijkt. God liet het heel eerlijk opschrijven in Zijn Woord.

En de kerk heeft er haar voordeel mee gedaan! Paulus en Barnabas gingen separaat beide een zegenrijke weg! Petrus en Paulus kregen een verschillende bediening (voor de Joden respectievelijk de heidenen) en in de gemeente van Korinthe kwam het weer goed.

 

Natuurlijk kunnen we niet van elke situatie zeggen dat die wel iets goeds zal bewerken. Kindermisbruik in de Kerk moet absoluut en onverkort aan de kaak gesteld worden. Ook is het onmogelijk om vreemde goden te aanbidden.

 

Maar als Jezus de centrale plaats krijgt in ieders hart moet er voor moeilijkheden een oplossing komen. Christus is groter dan welk probleem dan ook. Hij is (Joh. 14: 6): de weg, en de waarheid en het leven; Het leven ligt vast in Jezus persoonlijk! En de Persoon die dit statement afgeeft is altijd in onze christelijke gemeenschap aanwezig.

 

Die aanwezigheid brengt de Jood Johannes tot eenheid met christenen uit de heidenen op grot afstand. Die aanwezigheid brengt onze onderlinge gemeenschap tot groei en bloei.

Nogmaals met Bonhoeffer: Hoe dankbaarder wij dagelijks ontvangen wat ons gegeven is, des te zekerder en normaler zal de gemeenschap van dag tot dag toenemen en groeien, naar het welbehagen van God.

Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

The Servant Song, Jeanne Cotter & David Haas, vertaling Rikkert Zuiderveld