Preek zondag 14 april 2011

 

een bevrijder is hij,- een ootmoedige

 

Als er een Koninklijke bruiloft op stapel staat, loopt een natie uit om dat te zien en mee te maken. Mensen zijn blij en opgetogen. Ze voelen dat er iets heel moois staat te gebeuren. (Vandaag bijvoorbeeld kijkt heel Engeland uit naar de bruiloft van William en Kate op 29 april 2011).

 

Vandaag – op Palmzondag – gedenken christenen over de gehele wereld de intocht van een koning, nu bijna tweeduizend jaar geleden. Alle vier evangeliën beschrijven die intocht van Christus in Jeruzalem. Het volk liep uit, en riep Hosanna. Zoals was voorzegd door de profeet Zacharia (9: 9, 10):

 

Jubel luide, dochter Sion, schal het uit, dochter Jeruzalem: zie, je koning komt naar je toe,

een rechtvaardige, een bevrijder is hij,- een ootmoedige, rijdend op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin.

‘Wegvagen zal ik de strijdwagens uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem, weggevaagd wordt dan de oorlogsboog, en tot de volkeren zal hij van vrede spreken!’ Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, en van de Rivier tot aan de einden der aarde.

Wij christenen van vandaag kunnen ook nog heel blij worden van deze glorieuze intocht. Blij om wie deze grote koning is. En blij om wat hij in de toekomst gaat doen.

Wie is deze grote koning?

Deze grote koning is bekleed met gerechtigheid. En als het de leiders van vandaag ergens aan ontbreekt is dat wel gerechtigheid. Welke leider bekommert zich nou nog om ethische normen? Hun positie als leider mag er dan zijn, het karakter dat erbij hoort hebben ze niet. Eigenlijk wordt niemand blij van hen. 2 Sam. 23: 3 geeft de definitie hoe het zou moeten zijn: een heerser over de mensheid die rechtvaardig is, een heerser in vreze voor God, Hij kwam om de wet te vervullen; hij had de wet in zich: Meent niet dat ik ben gekomen om de Wet of de profeten los te laten; ik ben niet gekomen om los te laten maar om te vervullen; Zo’n heerser, zo’n rechtvaardig persoon heeft de wereld nodig.

Maar als zo een persoon geen macht heeft, is zijn positie vleugellam. Zoals vandaag de dag de internationale politiek nogal eens vleugellam is. Maar de koning van palmpasen zal heersen van zee tot zee.

En hij is nederig. Dat is misschien nog wel het meest verbazingwekkende van zijn grootheid. Hij komt niet met pracht en praal. Maar nederig. Niet op een strijdwagen. Maar hij rijdt op een ezeltje. Als een dienstknecht. Zijn discipelen snapten pas wie hij was en wat hij deed na zijn opstanding op de Paasmorgen. Als iedereen verwachtten dat de Romeinse overheersing zou worden aangepakt. Maar dat zijn werkelijke missie een veel grotere was, beseften ze eerst later.

Wat gaat deze grote koning doen?

De koning dwingt in de toekomst vrede af. Wegvagen zal hij de strijdwagens! En hij zal wereldwijd regeren. Hij belooft: (Zach. 9: 11): En ook jij: om het bloed van je verbond laat ik je gebondenen los uit de put waarin geen water is; In een put zonder water hield je het in het Midden Oosten niet lang uit. Zacharia schreef voor de mensen die in Babylon gevangen zaten en naar Israël terug gingen. De komende bevrijding steekt hen een hart onder de riem.

En dat doet deze geschiedenis ook ons. Christus gaf zijn leven, binnen een week na deze gebeurtenis. En redde zo allen die in hem geloven. Hij heeft een volmaakt karakter. En Hij heeft alle macht. Hij zal in de toekomst de vrede uitroepen. En die vrede handhaven. Want alle macht is Hem gegeven.

Met zo iemand kunnen wij christenen van vandaag eindeloos gelukkig zijn!

en tot de volkeren zal hij van vrede spreken!’