Preek zondag 3 april 2011

 

Niemand behoeft eraan te twijfelen dat wij allen bij tijd en wijle twijfelen

Twijfel wordt in christelijke kring wel eens als iets negatiefs gezien. Soms lijken christenen te denken dat Jezus je accepteert wanneer je Hem gehoorzaam bent. En die acceptatie kun je dan dus ook afdwingen door niet te twijfelen! Als je dan toch zo je twijfels hebt ligt een bestraffing door mede-christenen op de loer.

Judas : 22 beveelt een andere houding aan (Ontfermt u over wie twijfelen;)

Onderstaande tabel laat een (beperkt) aantal “twijfelgevallen” in de bijbel zien. Grote Godsmannen hadden ook zo hun twijfels!

 

 

Tekst

Wie twijfelt?

Waaraan wordt getwijfeld?

Opmerkingen

Lees Judas:22

Matth. 28:16

 

Discipe-len

Opstanding

Ze stonden er met hun neus bovenop!

Matth. 27:46

 

Jezus

God

Christus is in onze plaats door God verstoten en verlaten. Jezus werd verlaten opdat wij nimmermeer verlaten zouden worden.

Psalm 73:3-5

 

Asaf

Aan de zin van zijn geloof

Als de ongelovigen het beter hebben, geef dan mijn portie dan maar aan fikkie.

Gen 17:17

 

Abra-ham

 

Of Gods belofte wel vervuld zou worden

Maar ook Rom. 4:18; Hebr. 11:11

Gelooft onvoorwaardelijk!

Jer. 14:8-9

Jeremia

 

Of God nog wel Israëls helper is

 

Luk. 7:20

Johan-nes de Doper

Jezus: of Hij wel de beloofde Messias is

Verwachtte een richter, maar zag “een man van smarten.” Kon dat niet rijmen.

 

Twijfel die naar de dood voert (Markus 6: 14 – 29; Lukas 23: 8 – 11)

Herodes was een absolute monarch. Alle macht hem. En als er dan een man komt – Johannes de Doper – die hem de waarheid vertelt, dan wordt het wereldbeeld van Herodes dooreen geschud. In zijn omgeving kende Herodes alleen mensen die hem naar de mond praatten. Die uit waren op macht en status. Iemand die hem de waarheid zei. En Johannes schud het wereldbeeld van Herodes volkomen door elkaar. Had lak aan status en macht. Maar verkondigde de waarheid. Herodes’ vrouw wilde Johannes uit de weg ruimen, Maar Herodes hield dat tegen. Hij waardeerde Johannes ondanks alles (: 20). Maar op een kwade dag laat Herodes de verdediging zakken: hij belooft zijn dochter re geven wat ze maar zal vragen. En in overleg met haar moeder kiest organiseert ze de onthoofding van Johannes. In zijn twijfel maakte Herodes de foute keuze. En dat zou hij nog eens doen. En wel als hij de gevangen genomen Jezus voor zich krijgt.

Als Pilatus er achter komt dat de gevangene een Galileeër is, stuurt hij ‘m naar Herodes: Galilea viel immers onder diens jurisdictie. Herodes is eerst blij Jezus te zien en stelt hem vragen. Als Jezus zwijgt slaat de stemming van Herodes compleet om en bespot hij Jezus, samen met zijn soldaten. En op dat moment had Herodes de kans om positief voor Jezus te kiezen verspeeld. En ook wij moeten oppassen om niet te koketteren met twijfel: we hebben geen controle over de openheid van ons hart. Het kan moeilijk of zelfs onmogelijk worden om een beslissing voor Jezus te nemen. Uitstel – om welke reden dan ook – is een slechte zaak.

Twijfel die tot het leven leidt (Markus 9: 14 – 29)

Een vader brengt zijn zieke zoon naar Jezus. En smeekt Hem om hulp. Hij doet dat met woorden die twijfel verraden: maar als u íets kunt, help ons dan, wees over ons bewogen! De vader twijfelt! Maar Jezus redt zijn zoon! Het is niet de mate van ons geloof dat ons redt. God heeft niet een opschrijfboekje waarin hij al onze fouten noteert en op grond daarvan zijn gunsten verleent. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Doen wij dan niks verkeerd? Wij doen alles verkeerd! Maar daar hangt het niet van af! Meteen heeft de vader van het jongetje met een schreeuw gezegd: ik gelóóf!- help mij in mijn ongeloof! En dat moet ook onze handeling zijn bij twijfel. Kiezen voor Jezus. Juist bij twijfel, en ongeloof. Afwijzen doet Hij ons nooit!

Twijfel is een envelop met een boodschap erin.

Helmut Thielicke