Preek zondag 9 januari 2011

 

Waar is onze schuld gebleven?

 

We zingen “ het kruis werd ons de boom van het leven.” Lied 184 Liedboek voor de Kerken zegt het zo:

Met de boom des levens

Wegend op zijn rug

Droeg de Here Jezus

Gode goede vrucht

Kyrie eleison

Wees met ons begaan

Doe ons weer verrijzen

Uit de dood vandaan

Met de boom des levens

Doodzwaar op zijn rug

Droeg de Here Jezus

Gode goede vrucht

Boom en goede vrucht. Het kruishout als boom des levens. Een verdord stuk hout – door en door dood, geen enkele levensstroom is er meer – als een boom van leven in het midden van de hof. Liefde sterk als de dood. De zoon van God, hangend aan een dood hout. Vervloekt is eenieder die aan het hout hangt.

Lied 184 omspant alles. De boom aan het begin, in het paradijs, en de boom aan het eind in Openbaringen, in de nieuwe stad.

Genesis 3 schetst het beeld van ons mensen heel helder. De slang, met een uitgekookte vraagstelling, lokt Eva in de val. “Van die bomen hier mag je niet eten, toch?” En Eva laat zich verleiden tot een gesprek. In haar antwoord brengt ze een variatie aan op wat God had geboden: ”…… en hem niet aanraken.”

Zo falen ook wij nogal eens. Door iets af te doen van de bijbel. Of er iets aan toe te voegen. Door te miskennen dat Gods openbaring volmaakt is en geen aanpassingen nodig heeft.

Het draait erop uit dat Adam en Eva besluiten aan de duivel meer gehoor te geven dan aan God. Door het overtreden van Gods verbod om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad te overtreden begaat de mens zonde. Wordt die mens ongehoorzaam aan God. Laadt de mens schuld op zich.

Door de verboden vrucht te eten sneed de mens de weg naar God af. Terug was onmogelijk. Als God de mens roept wentelt de mens de schuld af. Adam op Eva. En Eva op de slang. “De mens is wel goed, maar de medemens niet.

En dan spreekt God van evangelie. Van een oplossing voor het probleem van de zonde. Een oplossing die van Hem uitgaat. De duivel zal het onderspit moeten delven als Christus aan het kruis de dood overwint. Als Christus weigert van het kruis af te komen. Als hij zich gehoorzaam betoont tot de dood, ja tot de dood aan een kruis. Als hij teruggeeft aan God wat wij roofden. Als hij de weg naar God weer opent en als verheerlijkte mens de hemel binnengaat.

Als God Adam en Eva naakt aantreft, bekleedt Hij ze met dierenvellen. Daar was een offer voor nodig. Een offer dat vooruitzag naar Golgotha.

Christus heeft voor ons geboet