Preek zondag 12 februari 2017

als zij tot mij zeggen: wat is zijn naam?, wat zal ik dan tot hen zeggen?

Ex. 3: 13b

 

Drs. H.G Leih poneerde ooit in een betoog over “Gods hand in de geschiedenis” de stelling: “Gods Naam noemen is Zijn naam loven.” Psalm 75 zegt dat prachtig: We brengen u dank, God, wij danken u: nabij is uw naam!- vertellen al uw wonderen.

 

De singer – songwriter van psalm 100 gaat daar helemaal in mee. Hij noemt een vijftal zaken als het gaat om het bezingen (Schalt het uit voor de Ene) en aanbidden van God:

 

Psalm 100 Iubilate Deo (Een musiceerstuk ter dankzegging.)

 

  1. Schalt het uit voor de Ene, heel de aarde,
  2. dient de Ene met vreugde, komt voor zijn aanschijn met gejubel!
  3. Erkent: de Ene, hij is God, hij heeft ons gemaakt en niet wij onszelf, zijn gemeente, het wolvee dat hij weidt!
  4. Komt in zijn poorten met een danklied, in zijn voorhoven met een psalm, brengt dank aan hem, zegent zijn naam!
  5. Want goed is de Ene, voor eeuwig zijn vriendschap,- en tot geslacht na geslacht is zijn trouw!

 

 

  1. Allereerst gaat het om vreugde. Wie blij of gelukkig is ondervindt geen gebrek of stress. Zij/hij heeft positieve gevoelens over de ander en zichzelf, en over de omstandigheden. Mensen lachen – en huilen! – van intense blijdschap. In werkelijke blijdschap zit niks van moeizaamheid. Niks van “werk.” Zo’n vreugde kun je ook niet faken. Vandaag de dag is “happiness” een industrie geworden. Met de happiness planner leer je “meer van wat je gelukkig maakt te integreren in je leven.”De schrijver van psalm 100 haalt zijn vreugde niet uit een planner, maar eenvoudigweg uit zijn (geloof in) God.

 

  1. En dat uit zich dan in gejubel. De blijdschap moet eruit. Christenen herken je eraan dat ze (Ef. 5: 19): elkaar toespreken met psalmen, hymnen en geestelijke gezangen, zingend en psalmend voor de Heer met heel hun hart. Het gezang schalt over en weer! Het gaat daar vast niet om grafgezangen of boetpsalmen. En waarom heb ik dan toch zo vaak dat de blijdschap pas komt als ik al een half uur in de kerk zit?

 

  1. God erkennen is een derde punt. Je moet wel op de hoogte zijn van wie Hij is. Je moet de Waarheid omtrent God kennen. Je moet wel weten dat God soeverein is en dat wij compleet afhankelijk zijn van Hem. Weten dat Hij onze Maker en onze Verlosser is. Wij zijn geen ‘self-made’ mensen. Dat Hij ons beschermt tegen de duivel. Dat Hij ons eeuwig leven geeft.
  2. Ten vierde past een danklied, een lofoffer. Wij hebben daar zo onze vormen en gewoontes voor. Het klassieke kerkorgel ter ondersteuning. Of een praise band. Maar alle vormen zijn even prachtig als secundair. Dankjewel zeggen, daar gaat het om. Als die ene van de tien melaatsen die terugkwam voor zo’n dankjewel. 1 Thess. 5: 16, 18: Verheugt u altijd,….,zegt dank in alles,- want dat is de wil van God in Christus Jezus jegens u. Wij neigen er nogal eens toe om in ons leven vooral de zorgen en de kwade kansen te zien.
  3. Zegent zijn naam! is het vijfde aspect. Het gaat niet in de eerste plaats om onze blijheid met de cadeautjes of presentjes die God ons geeft. Als we een lekker en kalm voortkabbelend leventje hebben zien we vaak niet zoveel redenen om God te bedanken. Dat wat we hebben is eigenlijk heel gewoon. Iedereen die een baan heeft en redelijk verdient heeft zo ongeveer hetzelfde. Als we Gods aanwezigheid ervaren bij zorgen en problemen (nood leert bidden) groeit onze dankbaarheid vaak. Maar omdat God er altijd voor ons is (en niet louter bij problemen) zouden we ook altijd hem kunnen vertellen hoe blij we zijn met Hem.

 

 

Dan zegt God tot Mozes: ik zal er zijn, zoals ik er ben!

Ex. 3: 14a