Preek zondag 28 augustus 2016

Is what you’re living for worth Christ dying for?

 

In de 19e eeuw ontdekken serieuze Bijbellezers opnieuw de profetieën die in de bijbel over Israël zijn geschreven. En dat op een moment dat Israel helemaal nog niet bestond! Eerst in 1948 werd de staat Israel immers een feit.

Even opmerkelijk is dat die Bijbellezers op basis van dezelfde profetieën schreven over een toekomstige toenemende eenheid in Europa. Terwijl de geschiedenis van de Europese Unie pas in 1951 begon met de oprichting – door zes landen – van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS).

 

En vandaag de dag kunnen we lezen over het verlangen naar een sterke man. Naar iemand die de touwtjes in handen neemt en orde brengt in de toenemende chaos.

Uit het Noordhollands Dagblad van 27 augustus 2016:

In ons land groeit de behoefte aan een echte leider. Dat stelt trendwatcher Lieke Lamb. “De identiteit raakt zoek. Mensen voelen zich ontheemd en willen graag ergens bijhoren. Dus gaan ze op zoek naar sturing en leiding.” Met dank aan de ontkerkelijking en der slinkende gemeenschapszin moet je als burger steeds meer regelen en zelf doen. “Niet eerder hadden we als burger zoveel verantwoordelijkheden. Al dat individualisme heeft een keerzijde. Een groeiend aantal mensen weet niet wat het met al die vrijheid en verantwoordelijkheid aan moet en zoekt naar houvast. De samenleving kent geen duidelijke begrenzing meer. Daarom willen mensen een leider. En zolang die te goeder trouw is, is dat natuurlijk geen probleem.

Het wordt zorgelijk als mensen hun identiteit zoeken in vijandschap” vindt professor Boutellier.” We hebben niet alleen te maken met de radicalisering onder moslimjongeren, maar ook met radicalisering aan de rechterkant van de samenleving. Denk aan wat er rond de vluchtelingen gebeurt. De roep om een sterke leider beperkt zich volgens Lamb en Boutellier niet alleen tot de politiek: “Het zou ook zomaar een spiritueel leider kunnen zijn die plots veel macht een aanhangers krijgt en een ideologische haat verspreid tegen alles wat anders is.

 

In Openbaring 13 lezen we de beschrijving van twee sterke leiders. De eerste is “het beest uit de zee.” Daarmee wordt aangeduid een heerser die samenspant met de draak (en dat is satan). Hij weet vele bewonderaars achter zich te krijgen en hij voert oorlog tegen de heiligen en overwint hen tijdelijk.

 

Dan volgt “het beest uit de aarde.” Daarin zien we de personificatie van de valse godsdienst, de antichrist.

 

Parallelle passages lezen we in Daniel 7: 7 – 28. Maar ook lezen we daar duidelijk dat het beest uiteindelijk wordt verslagen (Dan 7: 11, 26; vgl. Op. 19: 20) en dat daarna de heiligen het koningschap in bezit nemen (Dan. 7: 22, 27; vgl. Op. 20: 4-6).

 

Wat leren we uit de politieke ontwikkelingen en de roep om een leider? Als het toch één ding is, is het dat de eindtijd aanstaande is. Op het schaakbord van de wereldgeschiedenis naderen we het eindspel.

 

En wat zegt dat ons, christenen van de laatste dagen?

 

  • Laten we ons meer dan ooit richten op de Heer. Laten we heel dicht bij Hem blijven.
  • Laten we ons opnieuw afvragen wat werkelijk belangrijk is in ons leven. Ons afvragen waar het werkelijk om gaat.
  • Laten we de boodschap dat er redding mogelijk is van de komende oordelen helder laten horen.

 

 

Find something worth dying for, then live for it

geparafraseerd

Find someone who died for you, then live for Him