Preek zondag 8 mei 2016

david_hfd_goliath_grt

Caravaggio: David met het hoofd van Goliat

jij komt tot mij met zwaard, lans en knots,-

 

De geschiedenis van David en Goliat hoort wel tot de bekendste uit de Bijbel. Het verhaal is ongemeen spannend. We lezen de uitvoerige beschrijving in 1 Samuel 17 (1 – 31; 40 – 51).

 

Goliat is een vervaarlijke kampvechter van de buitencategorie:

 

4Een man van tweekampen tijgt tevoorschijn uit de legerkampen van de Filistijnen; zijn naam is Goliat uit Gat; zijn hoogte is zes ellen en een span. 5Met een helm van koper op zijn hoofd en een pantser van schubben is hij bekleed; het gewicht van het pantser is vijfduizend sikkels koper. 6Scheenplaten van koper boven zijn voeten,- en een knots van koper tussen zijn schouders. 7Het hout van zijn lans is als een weversboom, en de ‘vlam’ van zijn lans bestaat uit zeshonderd sikkels ijzer; de drager van zijn lijfschild gaat voor zijn aanschijn uit.

 

Daarbij steekt David toch wel wat ieletjes af. Zijn drie oudste broers zijn groot genoeg om in Sauls leger te vechten, maar David niet. Hij mag zo nu en dan brood en kaas aan zijn broers brengen. Als hij de uitdaging van Goliat hoort zegt hij 26wie is de Filistijn, deze voorhuid, wel dat hij de slagordes van de levende God heeft mogen honen?

Bij zijn oudste broer schiet dat compleet in het verkeerde keelgat! Hij laat nogal duidelijk weten dat hij David een bemoeial en een nieuwsgierig aagje vindt: waarvoor ben je eigenlijk afgedaald, en aan wie heb je dat beetje wolvee in de woestijn overgelaten?- ík ken je onbekooktheid en het kwaad van je hart,- ja, om de oorlog aan te zien ben je afgedaald!

 

Maar David laat zich niet aan de kant zetten. Hij presenteert zich zelfbewust bij Koning Saul en zegt dat ‘ie Goliat wel aandurft. Hij bevindt de wapens die Saul hen aanreikt als ongeschikt en kiest een slinger als wapen en vijf gladde stenen als munitie. Een slinger! Wat kan je daar nou helemaal mee tegen een tot de tanden bewapende kampvechter? Maar die visie berust op een misverstand.

 

De slinger is een wapen waarmee kleine stenen of slingerkogels naar een doelwit kunnen worden geworpen. Het bestaat uit een koord met in het midden een voorziening om het projectiel mee te voeren terwijl men het koord zwaait terwijl men beide uiteinden bij elkaar vast houdt, en het projectiel los te laten nadat men het ene uiteinde van het koord loslaat. Het effect is als het gooien met een verlengde arm.

Met name het bereik is groot; het was net als de speer een langeafstandswapen. Verder kan een geoefend slingeraar zo’n steen wegslingeren met een snelheid van 200 tot wel 300 km per uur en – afhankelijk van het soort slinger en de grootte van de steen – een afstand bereiken van 100 tot 500 meter.

Richteren 20: 16 laat zien dat de slinger een heel geducht wapen was. En zeker niet een armetierig strijdtuig van herders! Zevenhonderd linkshandige Benjaminieten waren foutloze slingeraars!

 

Wat leren we nou uit deze geschiedenis?

Niets is wat het lijkt’ luidt een gezegde. Hier geldt dat ook. David vertrouwt volkomen op zijn God. De reus die tegenover hem staat wordt door iedereen voor onoverwinnelijk gehouden. Maar David is iets unieks overkomen: hij is tot toekomstige koning gezalfd. En van die zalving lezen we (1 Sam. 16, 13): Dan neemt Samuël de hoorn met de olijfolie en zalft hem in de kring van zijn broeders; de Geest van de Ene grijpt David aan vanaf die dag en opwaarts;

 

David had Gods Geest over zich. En hij had een tegenstander die duidelijk niet erg goed kon zien   43De Filistijn zegt tot David: ben ik een hond, dat jij naar mij toekomt met die takken? En de Filistijn vervloekt David bij zijn goden.

De levensgevaarlijke slinger zag hij kennelijk niet!

 

En wij? Wat hebben wij als wapen? Als talent? Wat kunnen wij inzetten in ons christenleven? In onze dienst voor God? Laten we niet te makkelijk denken dat het niks voorstelt! We mochten ons eens vergissen.

 

en ik kom tot jou met de naam van de Ene, de Omschaarde,

– de God van Israëls slagordes die jij hebt gehoond!-