Preek zondag 1 mei 2016

“Bid dat we steeds een lach op ons gezicht hebben”

Een om haar geloof vervolgde vrouw, Myanmar

 

John, vrijwilliger bij Open Doors, sprak tot ons. Open Doors wil de stem zijn van hen die niet voor zichzelf kunnen spreken. Voor de vervolgden, de gevangenen, voor wie zelf geen stem meer hebben.

 

Het thema van de dienst komt uit een gebed van iemand die omwille van zijn christelijk geloof voor vijf jaar in de gevangenis is beland:

 

“Wilt u bidden dat ik een goed voorbeeld zal zijn voor mijn medegevangenen?”, vraagt Ebrahim Firouzi uit Iran. Sinds 2013 zit hij vast vanwege christelijke activiteiten. Op 5 maart 2015 werd hij veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.

 

“Als mijn gevangenschap ertoe bijdraagt dat de internationale gemeenschap zich inzet voor vervolgde christenen, dan kies ik ervoor om in de gevangenis te blijven. Ik kan niet alleen aan mezelf denken terwijl er zoveel gelovigen worden vervolgd.”

 

Waarom is het goed om na te denken over vervolging en vervolgde christenen?

 

De eerst reden is wel omdat de Heer zelf erover sprak! We lezen Johannes 15: 18 – 21. Als de wereld u haat,- erkent dat hij, eerder dan u, mij heeft gehaat;

 

Jezus werd gedoopt aan het begin van zijn bediening. De heilige Geest daalde op hem neer als een duif. En die Geest spreekt door hem. En evenzeer in en door ons. God heeft ons uit de wereld uitgekozen om bij Zijn zoon te horen. En daarom is het de normaalste zaak van de wereld dat christenen gehaat worden. De wereld heeft geen flauw idee van wie Jezus naar deze aarde stuurde. En zij die Jezus niet moesten of moeten zullen ook zijn volgelingen dus niet moeten!

 

Een paar voorbeelden.

Noord Korea. Al vele jaren op de eerste plaats als het gaat om christenvervolgingen. Het simpele bezit van een bijbel kan al maken dat de hele familie voor jaren in een werkkamp beland of erger.

Midden-Oosten. Meer en meer worden wetten aangenomen die christenen tot tweederangs burgers maken. In 2011 spraken we van een Arabische lente, maar voor christenen werd het een christelijke winter!

Mexico, provincie Chiapas. Christenen die weigeren hun geloof los te laten en terug te keren naar de oude volksgodsdienst worden uit hun huizen gegooid, verdreven en soms vermoord.

Myanmar. Christenen worden weggepest en verliezen hun baan.

Filippijnen, Pakistan. Kinderen van christenen worden ontvoerd. Deels voor losgeld. Deels ook om in moslimgezinnen te worden opgevoed.

In het vrije Westen. De bijbel wordt soms betiteld als haatliteratuur.

 

Maar we weten wat en vooral wie hier achter zit. Ef. 6: 12: want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar …..tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. We moeten niet strijden tegen hindoes of moslims. Achter de vervolging van christenen gaat de aanklager (Op. 12: 10) schuil die uit alle macht probeert de koninklijke heerschappij van onze God en de macht van zijn gezalfde te ondermijnen.

 

 

De tweede reden is omdat er lessen uit getrokken kunnen worden. We lezen 1 Petrus 4: 12 – 19. Petrus schrijft (1: 1) aan de vreemdelingen van de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, die de vervolgingen aan den lijve ervoeren.

 

4: 12 Vervolging is niet vreemd of abnormaal! Gedraag je niet als slachtoffer waarbij je alles en iedereen in je omgeving de schuld geeft. Sta klaar als een bokser die weet dat hij klappen gaat incasseren. Er overkomt je niks geks! Ervaar het als een beproeving, als een test, een toetsing van je geloof. Zoals eens Jezus deed, in de woestijn.

4:13 Beschouw het als een voorrecht om beproefd te worden! Aanvaardt het met blijheid! Zie het als logisch gevolg van je keuze om christen te zijn.

4:14 Neem een positieve houding aan! (Matth. 5: 10): Zalig wie worden vervolgd vanwege gerechtigheid,

4: 15 Maar laat de vervolging niet je eigen schuld zijn! Beoordeel het lijden dat je overkomt!

4: 16 Schaam je niet voor het lijden. (Als je een stomme fout maakt wil je het liefst uit medelijden met jezelf in een hoekje kruipen en alleen zijn.) Maar als je lijdt als christen is er niks om je voor te schamen! En hou voor ogen dat de eindoverwinning al behaald is door Jezus Christus zelf! Leef vanuit die overwinning!

4:17 Bereid je voor op de vervolging. Het loopt God niet uit de hand. Integendeel. God gaat met ons om als een aardse vader die ons opvoedt. Het doel is dat we volwassen christenen worden. Al is op het moment zelf een en ander niet altijd blijmakend. God wil ons door lijden heen gelijk maken aan het beeld van Zijn zoon.

4:18 Niet iedereen doorstaat de beproeving. De schrijver Petrus weet dat maar al te goed! Hij ging zelf nogal de fout in toen hij niet voorbereid bij een kolenvuur zich warmde. En hij leerde ervan. En de volharding die hij hier beschrijft heeft hij – volgens de wereldlijke geschiedenis is hij onderstboven hangend gekruisigd – in zijn eigen leven waar moeten maken.

Er zijn er die de verdrukking niet volhouden. Omdat de consequenties te gruwelijk zijn. De omstandigheden te zwaar. Ook voor hen moeten we bidden en blijven bidden.

 

 

Twee beloften gelden voor een christen altijd (1 Kor 10: 13 respectievelijk Rom. 13: 38, 39):

  • getrouw is God, die niet zal toestaan dat ge beproefd wordt boven wat ge aankunt,-
  • Ja, ik ben er zeker van dat noch dood noch leven noch .. noch .. noch .. noch .. noch .. noch .., noch .. bij machte zal zijn ons te scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus, onze Heer.

 

God stuurt ons geen lijden om eens te zien hoe lang we het volhouden. Om te kijken waar ons breekpunt ligt. God gebruikt het lijden om ons tot verheerlijking van Hemzelf te brengen. Zoals Job (42: 5) het zegt na al zijn ellende: Van horen zeggen had ik van u gehoord,- maar nu heeft mijn oog u aanschouwd.

 

Als mensen in China christen worden kan ze dat werkelijk alles kosten. Hun baan en dus hun inkomen. Hun vrijheid. Respect van de omgeving. Het leven.

 

“Pratend met een oude vrouw in Myanmar vroeg ik – heel vroom eigenlijk wel – of ik ergens voor kon bidden. Haar antwoord zal ik nooit vergeten. Ze vroeg niet om vrijheid,om minder vervolging of iets dergelijks.”

 Ze vroeg: “Bidt dat we altijd een lach op ons gezicht hebben.”

 

Gebed is ontzettend hard nodig voor vervolgde christenen. En ook onderwijs voor christenen in zulke moeilijke omstandigheden. Er zijn er die de dag nadat ze Christus hebben aangenomen al in de gevangenis worden gesmeten. Blijf dan maar eens overeind.

 

Open Doors probeert christenen die worden vervolgd te wapenen met Gods kracht. Probeert duidelijk te maken dat – hoe gruwelijk ook – vervolging onontkoombaar is. Probeert christenen te bemoedigen dat ze een houding van kracht aannemen en niet in verslagenheid neer gaan zitten. Dat ze die kracht vinden in Christus van wie Petrus schrijft (1 Petrus 2: 23) uitgescholden schold hij niet terug, lijdend dreigde hij niet maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt.

 

Is dit alles voor ons in rustig Alkmaar nu een ver-van-mijn-bed-show? Wij weten toch ook hoe we ons voelen als:

  • Ze over ons roddelen;
  • Ze ons toch maar achterlijke boertjes vinden;
  • Ze kwaad over ons spreken?

 

Dan geldt voor ons onverkort wat geldt voor onze zusters en broeders die daadwerkelijk vervolgd worden en praktijkexamen van hun christen zijn moeten afleggen:

  • Gedraag je christelijk. Zoek geen vergelding. Kruip niet in de slachtoffer rol.
  • Heb een glimlach op je gezicht.”

 

Zijn we er klaar voor, mocht de vervolging komen? Staan we dan sterk? Of laten we ons door het eerste beste dienstmeisje compleet in de war brengen? Zijn we voorbereid? Hebben wij extra olie in onze lampen voor de lange, bange nacht van de vervolging?

 

“The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back.”

 

dennoch bleibst du auch im Leide,

Jesu, meine Freude. .

Johann Sebastian Bach, Jesu meine Freude, BWV 227