Preek zondag 20 december 2105

 

Maken zal de Ene een feestdronk van lang-bewaarde wijnen,-

 

De – vrolijke – teksten zijn ons wel bekend: laten we eten en feestvieren, en maar we móesten feestvieren en verheugd zijn. Ze staan in de geschiedenis van de verloren zoon. En het is de vader die in zijn grote geluk die woorden zegt.

 

Lukas 15. Het thema voor Kerst. Een zoon die ervoor kiest om zijn eigen weg te gaan. En – als alles uit de hand gelopen is – in arren moede op zijn schreden terugkeert. Hij heeft geen idee hoe de ontvangst in het ouderlijk huis zal zijn. De vader blijkt al op de uitkijk te staan. Hij maakt er zonder een aarzeling meteen een feest van! Opmerkelijk eigenlijk dat de oudste zoon het feest niet wil meevieren. Hij zit er net zo naast als zijn broer. Met het verschil dat zijn jongere broer dat in de gaten heeft, en hij niet. Wie is dan de echte verloren zoon eigenlijk?

 

Het thema voor kerst lees je in Lucas. En in Mattheüs. Uitvoerig opgeschreven. Maar je leest het ook op een plek waar je het niet meteen zou zoeken. Of waar je het misschien wel minder herkent. In Galaten 4,4-7: Maar toen de volheid des tijds kwam, heeft God zijn zoon als afgezant gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder een Wet, opdat hij de mensen onder een Wet zou loskopen, opdat wij de rang van zonen-en-dochters zouden mogen ontvangen. Omdat ge zonen-en-dochters zijt heeft God de Geest van zijn Zoon uitgezonden onze harten in en die schreeuwt uit ‘Abba!’, ‘Vader!’ Zodat je geen dienstknecht meer bent maar zoon-of-dochter; en indien zoon-of-dochter, dan ook erfgenaam, door God.

 

Kerst door de ogen van Paulus. Over God die ons een eeuwigdurend feest aanbiedt. Met een cadeau dat gratis is. Het feest van de toekomst met God begint zodra je Gods cadeau uitpakt en aanneemt. Christmas is the season, Christ is the reason. Christus is Gods geschenk aan ons mensen.

 

Christus werd op het juiste moment geboren. In de volheid van de tijd. Heel de geschiedenis was daarop gericht, ging daar naar toe. Na de tijd van hoop en verwachting was er tweeduizend jaar geleden de vervulling. De Joden verwachtten een Koning. Maar uiteindelijk zagen ze hem toch niet zitten. Het aardse koningschap werd door het volk Israel geweigerd. Er waren er die Christus aannamen. Het tijdperk van de genade/gemeente wordt tussengevoegd in de geschiedenis. Maar ook vandaag de dag zegt de mensheid in meerderheid ‘nee, dankjewel. Ik red het zelf wel. Heb geen hulp nodig.’

 

Christus zelf getuigt van zijn komst: In Lukas 4,17-19 citeert hij Jesaja 61,1-2a. En zegt dan heden is dit Schriftwoord in uw oren in vervulling gegaan! Net zo zegt Hij in Mattheüs 13,17 dat vele profeten en rechtvaardigen ernaar verlangd hebben te zien wat gij bekijkt, en niet hebben gezien, en te horen wat gij hoort en niet hebben gehoord;

 

Christus kwam om redding te brengen. Tweeduizend jaar geleden. Maar nog steeds is dat het belangrijkste moment op aarde ooit. Terecht dat de wereldgeschiedenis nog steeds wordt opgedeeld in voor- en na Christus.

 

Wat heeft de komst van Christus nu veranderd voor ons? Welnu, zegt Paulus, je bent geen slaaf meer, maar je bent zoon-of-dochter van God en dan dus ook erfgenaam. Wij zijn eersterangs burgers bij God. Zoals naar Romeins recht een aangenomen zoon volstrekt gelijke rechten had als een lijfelijke zoon.

 

De betekenis van Kerst is dat we onszelf niet kunnen redden. Dat we dus een Redder nodig hebben. Dat we het op onze eigen prestaties nooit voor elkaar boksen. Maar het geschenk van God gratis kunnen afhalen. Christus werd geboren onder de Wet. Als enige vervulde Hij alle eisen van die Wet. Zodat Hij volmaakt en vlekkeloos was. En als enige in staat om voor anderen de straf te ondergaan die zij hadden verdiend. Zo heeft hij ons die geloven vastgeklonken aan Gods liefde (Rom. 8,39). Als je maar het lef hebt om aan te nemen wat gratis is!

 

En dan staat God op de uitkijk. Wacht op ons mensen. Ontvangt God ons met Kerst met open armen. En is het feest. Kerstfeest. Paasfeest. Pinksterfeest. Feest met God.

 

glasheldere lang-bewaarde wijnen.